Η πινακίδα στην τάξη και τάξη στην πινακίδα

by eikastikastosxoleio

Έχουμε συνδέσει την πινακίδα με παλαιότερες συνήθειες.Όλα τα φυλλάδια σε σειρές σαν στρατιωτάκια μικρά ώστε να μην μπορεί κανένας να τα διαβάσει και κάποτε μένουν πάνω στην πινακίδα τόσο καιρό που κιτρινίζουν.
Τέρμα σε όλα αυτά!
Η πινακίδα γίνεται εργαλείο και σημείο αναφοράς.Τα παιδιά τοποθετούν τα έργα τους μόνα τους (με επίβλεψη για τις μικρές τάξεις) και προσπαθούν να βρουν τίτλο ολόκληρης της πινακίδας. Η πινακίδα φωτογραφίζεται (και αρχειοθετείται) και μετά αδειάζει για το επόμενο μάθημα.
Η δυναμική που αποκτά η πινακίδα είναι τόσο μεγάλη που ανιαρές εργασίες αποκτούν νόημα!
Καλή πινακίδα!