Εικαστική συνέχεια του ανθρώπινου προσώπου

by eikastikastosxoleio

Οτιδήποτε καλό είναι σωστό να αναφέρεται και να διαφημίζεται. Η έκθεση antropos στο Αρχαιολογικό Μουσείο στη  Λευκωσία αποτελεί μια αξιόλογη πρόταση τόσο ιστορικά όσο και εικαστικά. Ιστορικά παρουσιάζεται η πορεία της ανθρώπινης αντίληψης καθώς προσπαθούσε να απεικονίσει το ανθρώπινο σώμα και ειδικότερα το ανθρώπινο πρόσωπο με όλα τα χαρακτηριστικά του. Εικαστικά {και αυτό είναι η ωραία έκπληξη στην έκθεση} παρουσιάζεται μέσα από το φωτογραφικό αρχείο από τον αρχαιολόγο Πορφύριο Δίκαιο, το κυπριακό πρόσωπο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και ένα εν εξελίξει έργο {video} της Χάρις Επαμεινώνδα.

Εκείνο που προκαλεί μεγάλη αίσθηση είναι πόσο κοντά εικαστικά και εκφραστικά είναι τα πρόσωπα των φωτογραφιών στα αγάλματα. Αξίζει μια επίσκεψη όχι μόνο για καλλιέργεια στα παιδιά μιας θετικής και δημιουργικής στάσης απέναντι στο Μουσείο και την Ιστορία αλλά για επισήμανση με τόσο έντονο εικαστικό τρόπο της συνέχειας και της ιστορικής εξέλιξης όπως αυτή χαράσσεται στα πρόσωπα των ανθρώπων.   Μέχρι τις 18 Γενάρη 2013